Neslušný Baron

535679_350113085049562_311049285622609_921700_577887051_n – kopie

“Ach, pane opraváři, ucpaly se mi trubky a nevím co s tím!” – “Ale já ano – potřebujete je jenom pořádně prošťouchnout!” Pak si žena klekne na kolena a začíná cirka patnáctiminutový souběh špatně sestříhaných a nasvícených záběrů. Podobným způsobem začíná drtivá většina dnešních pornografických snímků, ať už opraváře nahradíte politikem, hasičem, nebo firemním šéfem a zoufalou ženu v domácnosti za mladou internistku, nadšenou požárnickou dobrovolnici, či sekretářku.

První číslo Baron Magazine

Pokud však zalovíme dále do historie, a to i několik staletí dozadu, uvědomíme si, že erotika a pornografie byly povětšinou záležitostí umění, i když možná značně pokleslého, a zdaleka ne konzumním artiklem jako v dnešní (digitální) kultuře. Navrátit se aktualizovanou formou k původním hodnotám se snaží už svým prvním číslem nový Baron Magazine, který mužům i ženám nabízí procházku do jádra touhy a žádostivosti.

Pro svůj debut na novinových stáncích si Jonathan Baron, spoluzakladatel a šéfredaktor, přizval nezávislé umělce a fotografy, kteří, jak on sám říká, měli za úkol znázornit sexuální emoce zábavnou cestou. V rozhovoru k první edici dále uvedl: “V tomto čísle jde o budoucnost, která je editována jako jakási časová přímka od společnosti obávající se ukázat své pocity až ke společnosti, jež takovéto zábrany nemá.”

Pro server DazedDigital poodhalil i své pohnutky k samotnému stvoření projektu, kdy zopakoval sociology i psychology často citovanou tezi, podle které dnešní generace pomalu odhazuje zbytky sexuální represe, které byli vystaveny lidé v padesátých a šedesátých letech 20. století. “Ať už se jedná o Lady Gaga nebo demonstrace, vidíme vzrůst emocí ve společnosti – explozi provokativních prací. Ale to neznamená, že by byl Baron Magazine vyhrocenou publikací.”

(První číslo si můžete zakoupit na webstránce magazínu.)