Ta, která dorazila do nebe

Zachvátila svět a dostala se do nebe. Zosobněný fenomén, umělkyně Yayoi Kusama, si po celosvětovém úspěchu kolekce pro Louis Vuitton pro své fanoušky připravila další bombu. Tou je výstava I Who Have Arrived In Heaven, tedy Já, která dorazila do nebe. Asi by ani nebyla tak důležitá, pokud by v ní Kusama sama nepřevracela pohled na vlastní tvorbu.

Moderní umělec jde s dobou – tak se to alespoň říká, i když samotné tvrzení je trochu absurdní, protože trendy v umění nefungují, alespoň do určitého momentu. Kusama jim ale podlehla a novou expozici, kterou situovala do newyorské galerie David Zwirner Gallery, podřídila přísným pravidlům audiovizuálních tendencí. Instalace Infinity Room, sestávajíce se ze skleněných ploch, totiž jako by se vychylovala z portfolia její tvorby, v níž umělkyně vždy stavěla na poctivém řemesle. Kusama odnepaměti vynikala neobvyklými performancemi a happeningy, ale ve všech se hloubky dobírala snadno dosažitelnými technikami. Své dílo nikomu nesvěřila a vždy udělala jen to, na co sama stačila.

Možná však právě spolupráce s velkým francouzským brandem ji donutila rozmýšlet jinak. Aktuální výstava totiž jaksi odkazuje ke klientskému tvarosloví. Nepůvodní výtvory Kusama chovala jen ve svém hlavě, její ruce se však v tvrdé práci zřejmě nesmočily. I tak neopouští svůj autentický základ, který je však tentokrát moderován odněkud zpovzdálí. Možná z nebe, kam už Kusama podle svých vlastních slov odrazila. I obyčejný akcent tečkování se proměnil v konkrétní tvary. Jejich pomocí však Kusama vytvořila ještě silnější pocit určité bezvýchodnosti, která tkví i v názvech děl jako The Souls of Millions of Light Years Away nebo Love Is Calling.