Renesance pod dohledem Louis Vuitton

3-bill-viola-emergence-2

Louis Vuitton jako renesanční (trefná specifikace, jak později zjistíte) módní brand nezahálí! Poté, co již po dvaadvacáté obsadili odborníci, historici a kurátoři, pracující pro pověstný galský domov haute módy, multikulturní prostor Espace Louis Vuitton výstavou Otherness Is Someone Else, se vedení značky rozhodlo rozšířit portfolio druhé výstavní síně, kterou Louis Vuitton podporuje v Benátkách.

Espace Louis Vuitton Venezia tak znovu otevírá bránu umění a komparativní kurátorské metodě, když představuje novou expozici Renaissance. V ní se opět seznamujeme se dvěma umělci a jejich díly, která se od sebe liší až pětsetletým uměleckým vývojem. Setkáváme se tím pádem s až intergalaktickým střetnutím klasické malby a videoartu, tedy s Vittorem Carpacciem a Billem Violou.

Vittore Carpaccio se narodil ve zlaté éře renesance. Postupem času získal postavení předního zástupce benátské školy díky svému expresívnímu realismu při práci se štětcem, daru vyprávění a intenzívní barevné paletě. Bill Viola se naproti tomu narodil ve Spojených státech v roce 1951. Tento průkopník a génius videoartu ve svém díle zkoumá fenomén zrození a smrti z úhlu jejich zvratitelnosti a plynulé cesty od jednoho k druhému. Například u díla Emergence má divák pocit, že je svědkem zázraku Vzkříšení, ale tělo nahého muže, který vypadá jako Kristus, zkolabuje a nakonec umírá.

Jejich setkání pak tematizuje jednu jedinou věc, která jakožto předmět tkví i v názvu celé výstavy – renesanci. Nebo spíše renesance v množném čísle, protože záměrem je představit toto téma v jeho mnoha podobách a kontextech: jako náboženské vzkříšení či duchovní obrodu. Výstava navíc získává přidanou hodnotu. Představuje totiž stará zrestaurovaná díla Vittora Carpaccia, u nichž bylo autorství Carpaccimu dlouho dobu odpíráno. I tento blahosklonný čin mají starosti představitelé Louis Vuitton, kteří se o doslovnou renesanci děl podělili s La Fondazione Musei Civici Venezia. Nová výstava v Espace Louis Vuitton Venezia tak renesanci nespecifikuje, ona jejím smyslem přímo prostupuje, a proto, jako zcela výjimečný umělecký počin, stojí za cestu do města kanálů.