Šaty dělají generaci

Mmalfinal

Nás, Evropany, by nejspíš jen těžko napadlo, že nošením oblečení odkazujícímu k odlišným (neevropským) kulturám ztrácíme něco ze své jedinečnosti. Evropa v touze po pokroku a nových neznámých vjemech totiž už dávno odmítla vlastní zvyklosti a s nimi spojené kroje, i když naší společnost už dnes opět stmelují nové uniformy. Možná se v poslední době už také obracíme od internetu ke všemu, co nás v minulosti utvářelo, často se však do reality současného světa vracíme s tím, že nás stejně cokoli mimo něj nudí.

Zkusme se však podívat na stejnou věc očima jiné mentality, kupříkladu té, kterou ve fotografické řadě Spring-Autumn zkoumá asijský – není dohledatelná jeho národnost – fotograf Qozop. Právě Asie, kontinent bez rozdílu národností velice konzervativní, si totiž navzdory celkové westernizaci a oděvnímu vpádu evropské konfekce stále snaží uchovat své tradiční oděvní hodnoty.

Současná mladá generace však vypouští i je. Proto Qozop do svého projektu přemluvil několik dvojic, které sestávají z párů vnuk + dědeček nebo vnučka + babička, a to hned z několika asijských zemí. Na dvou snímcích nechal obě generace pózovat vedle sebe, avšak na fotkách, které umístil vpravo, je požádal o vzájemnou výměnu oblečení. „Základní idea cyklu Spring-Autumn vyšla z předpokladu, že ačkoli se Asie nechal infikovat západní kulturou, je stále možné být svědkem jejích tradic a kultur. V asijských společnostech jsou kulturní přesvědčení často reflektována skrz oděv. Móda se tak stává nejlepším měřítkem věku a generace, z níž nositel vzešel,“ říká o své aktuální práci Qozop.

Spring-Autumn už v názvu dává do juxtapozice časová období, která máme spojena s mládím a stářím. Jak ještě Qozop doplnil, bylo prý lehké přemluvit mladé lidi k tomu, aby se nechali vyfotografovat – ti starší už s tím měli o něco větší problém. Nakonec však Qozop dodává: „Chtělo to trochu chlácholení, aby si babičky a dědečkové stoupli před foťák, ještě navíc v oblečení svých vnuků a vnuček. Nakonec ale byli z nového oblečení tak unesení, že vtipkovali v tom smyslu, že už v něm chtějí zůstat do konce dne!“