Tape Paris

COS v Palais de Tokio

„Styl je způsob, jímž lze jednoduše vyjádřit i ty nejsložitější věci,“ řekl jednou Jean Cocteau. Jeho výrok by se dal opsat asi takto: vizualita je v praxi mocnější než jakákoliv jiná exprese. O tom, že měl Cocteau pravdu, jsme se přesvědčili už dávno díky internetu. Meze tohoto sdělení ale stále objevujeme. Jak funguje vztah reálného vyjádření a nehmotné filosofie? To nyní velmi zdatně ukazuj švédský konfekční koncept COS, jehož autoři se po spolupráci na pavilonu londýnské Serpentine Gallery pouští do dalšího vizionářského projektu. K umění má tentokrát ještě blíž.

Pařížská galerie Palais de Tokyo se stala nezbytnou součástí globálního kulturního dění. Překračujícím charakterem objevují kurátoři tohoto art deco paláce progresivní umělce z Číny a jiných umělecky utlačovaných koutů světa. A právě osvíceny umělecký program s názvem INSIDE se rozhodli kreativci značky COS podpořit.

V prostorách paláce v šestnáctém obvodu francouzské metropole tedy vznikla instalace s názvem Tape Paris. Jejími autory se stali tvůrci berlínského studia Numen/For Use. Počin v podobě instalace tematizuje dimenze prostoru, jez mohou byt určeny nejen svou reálnou dispozici ale také mentálním a psychickým nastavením jedince v daném prostoru. Hlavni sál světoznámé galerie tak němečtí konceptualisté pokryli pevným skeletem, který protkává prostor napříč jeho vertikálními ale i horizontálními parametry. Výsledek je prostor v prostoru a místo k meditovaní, odpočinku a výstavám. Cely objekt je navíc vyroben z recyklovaného bio materiálu takže rovněž nastavuje novy standard v rámci ekologických a úsporných obytných řešení. Práškové bludiště se nachází ve výšce šesti metru a táhne se napříč galerií v padesátimetrovém rozpětí.

Velkolepý zásah do galerijního prostoru značka COS s ochotou zasponzorovala. Během vernisáže Tape Paris se pak po vrchních skeletech procházely modely z aktuální kolekce, která si na svém pojítku s jednoduchou architekturou zakládá. Ve výsledku tak COS dosahuje kýžené intelektuální pozornosti, jež v rafinovaných spojeních, jako je totom zcela naplňuje Cocteaův výrok.