Pokud patříte k náruživým uživatelům Facebooku a zajímá vás svět umění a designu, jistě jste již zaregistrovali stránku, kterou reprezentuje jasně zelený obdélník. Pro ty, kteří na tento zelenoskvoucí přelud ještě nenarazili: jedná se o projekt se jménem 1MAGERY.

Tento nápad se zrodil počátkem srpna letošního roku a jeho oficiální stránky byly spuštěny necelé dva měsíce na to. Jedná se o nezávislý projekt na bázi showreelu či e-galerie, jehož forma se snaží zůstat, pokud možno, co nejminimalističtější.

1MAGERY

Princip 1MAGERY spočívá v tom, že chce prezentovat a šířit do povědomí lidí jména tvůrců známých i méně známých, kteří se věnují výtvarnickému řemeslu a vůbec čemukoliv, z čeho vyzařuje osobitost a potenciál. Každý měsíc vybere skupina 1magery téma, v jehož rámci umělci tvoří. Takovýto princip je výzva, neboť se jedná o (plus mínus) 15 výtvarníků, kdy každý tvoří něco odlišného, přesto však na stejný námět. Způsob jejich tvorby je různorodý, drží se však, krom tématu, jediné podmínky, a to aby jejich tvorbu mohlo vstřebat lidské oko. Jmenovitě se jedná o malbu, koláž, ilustraci, grafický design, fotografii a v neposlední řadě video.

Prvnímu číslu bylo symbolicky přiděleno téma sebereflexe. Každý umělec ve svém díle tedy reflektoval své niterné já prostřednictvím kumštu jemu vlastnímu. Kupříkladu Jan Gemrot dal k dispozici svůj obraz z cyklu „War Art“, Dany Peschl nafotil sérii obrázků „To the Mountains“ a DJ AKA47 předvedla reflexi sebe samé ve VJingovém videu.

Do dalších čísel vyslovili zájem publikovat i známější autoři jako např. Ján Výtiska nebo Miko Škapa. Je nutno však znovu zopakovat, že 1magery neoslovuje jen lidi, kteří se na poli vizuálního umění pohybují dlouho, ale především oslovuje a chce být oslovováno méně zběhlými, avšak perspektivními talenty, kteří chtějí dát na odiv světu, co umí. Ať už jste jedním z nich nebo jste „pouhým“ obdivovatelem vizuálna, nezapomeňte 1magery sledovat. A to na jejich internetových stránkách nebo facebook page.