Alergikům nahánějí hrůzu, ostatní se však z jejich krásy a vůně šířící se prostorem těší již po tisíciletí, a to hlavně na jaře a v létě, kdy jsou jich rozkvetlé zahrady a parky plné. Květiny, ostatně jako celá příroda, hrají v lidském životě podstatnou úlohu, jak biologickou, tak společenskou. Je to člověku ostatně přirozené, obklopovat se krásnými věcmi, ať už se jedná o nábytek, oblečení nebo právě květiny. A spojení dvou čirých krás, respektive módy a květeny, se stalo námětem práce Brands in Full Bloom, tedy “V rozpuku”, filipínského ilustrátora Daryla Ferila.

V rozpuku

Stejně jako některé rostliny, i některé značky se staly ikonami, vyhledávaným zbožím a samostatně stojícím, dobře rozeznatelným znakem. Ovšem nejen to – každá květina i každá značka jsou nositeli osobnosti, postoje a společenského významu. Takovéto paralely najdeme i ve Ferilových grafikách – logo Chanel je obklopeno exotickými květy v černobílé stupnici vyjadřující bipolaritu pařížského domu, již neexistující iniciály YSL jsou hýčkány sofistikovanou elegancí fialové a růžové, naopak Alexander McQueen se zmítá v romantických temnotách a Prada jako přísně intelektuální dozorce povolí jen malé kousky disharmonie v jinak logicky a souměrně uspořádaném pugétu. Ferilova tvorba však přesahuje jen smysl krásna a dokazuje, že člověk (i veškerá jeho činnost) a příroda jsou, navzdory výtkám mnoha technokratů, úzce spjati.