Město plné betonu je realitou velké části populace západní civilizace. Parky mohou být skvělou náhradou, přesto však se čím dál více lidí uchyluje na venkov, kde si mohou užít přírody divoké a ryzí – tedy alespoň v některých lokalitách. Ne všichni však chtějí kvůli přírodě opouštět komfort života, které urbs zařizuje. A v této chvíli přicházejí na řadu architekti a designéři, aby udělali život zas o něco zajímavější. Italské studio Stefano Boeri Architetti dostalo od svého klienta jasné zadání: vybudovat les ve městě. A výsledek? Nese jméno Bosco Verticale.

Bosco Verticale

Výškový les, jak zní česky překlad, je projekt metropolitního zalesnění, který přispívá k regeneraci životního prostředí města a jeho biodiversity, aniž by bylo potřeba rozšiřovat plochu metropole. První takovýto vertikální les vyroste v Miláně, bude se skládat ze dvou samostatných věží (na výšku 110, respektive 76 metrů), které dohromady vytvoří plochu 40 tisíc metru čtverečních. Věže vyrostou hned v centru městu ve čtvrti Isola, Miláňané tedy nebudou muset za přírodou daleko.

Bosco Verticale však nebude jen místem odpočinku. Jeho zeleň vytvoří celý přírodní systém, který bude optimalizovat, schraňovat a produkovat energii. Zformuje své vlastní mikroklima a ve svém okolo vyčisti vzduch od oxidu uhličitého a prachu. Samozřejmě jako každý zelený porost se stane důležitým producentem kyslíku a ochráncem před radiací a akustickým znečistěným, což v konečném výsledku přinese vyšší kvalitu života celému městu a ušetři neobnovitelné zdroje energii. Výstavba začala již v roce 2007 a celý projekt se už blíží zdárnému konci. Ve své finální podobě vyjde na cirka 60 milionů eur.