Šperkař, sochař, designér, malíř – čtyři profese a jedna žena. Expozice Art House v paláci Colloredo-Mansfeld na Designbloku nahlíží na umělkyni Evu Eisler z úplně jiné perspektivy, než v jaké jí širší veřejnost vnímá. Eva Eisler je známá především pro své šperky a úctyhodnou pedagogickou činnost, jenže setkali jste se s ní už také jako s architektkou? Letos na Designbloku máte šanci!

Eisler totiž ve svém výstavním panelu IN THE MOOD kombinuje hned několik částí svého tvůrčího života. Ideový záběr výstavy je stejně komplexní jako celá tvorba autorky samotné. Všechny její části tvoří jednotný procesuální rámec otevřeného myšlení, v jehož šíři Eisler představuje hned několik svébytných objektů. Jedním z nich je i ten nejvíce dominantní a stěžejní. Objekt a součást interiéru vjednom nese název Stůl pro otce a syna a pomocí vertikálních stavebnicových dílů vytváří dokonale architektonický pracovní stůl a skulpturu, pojednávající o jednotě a rozdělení, o celku a detailu, o shodě a rozporu.

Designblok’13: MultiEisler

Doplněné grafitové kresby z ojedinělé série Černé komnaty pak reprezentují půdorys jednotlivých prostor zámku v moravském Mikulově. Tvary, záhyby a kontury historického objektu Eisler inspirovaly k vytvoření edice obrazů a kreseb redukující bohaté půdorysy zámku na minimalistickou a zároveň velmi realistickou formu konceptuálních kreseb, které nejlépe doprovází vrchol celé instalace, jímž jsou samozřejmě šperky.

Ty Eisler ověnčila názvem Pro bílou paní a pokračuje v nich s komunikací mezi umělcem a historickými odkazy. V tvorbě šperků totiž vyšla z inspirace barokními interiéry, jejichž segmenty přenesla přímo na jednotlivé náhrdelníky. Charakter šperkařské edice pak nejvěrněji vystihuje náplń celé instalace, která je postavená na kontrastu forem, tvarů a přístupů a spíše než prezentací jednoho umělce se stává osobitým umělecko-kurátorským projektem, který v rámci Designbloku rozhodně stojí za zhlédnutí.